Träning PÅ Eriksberg Göteborg


Måndagar 15:30
Powerwalk med intervallträning!

Vi går i rask takt och använder oss av naturen för muskelträning under passet. Du kan gå med eller utan stavar.
Kostnad 30:-/tillfälle alt 250:-/10-kort. Detta inkluderar en återhämtningsshake efteråt.
Måndagar på Eriksberg, samling vid korsningen Styrfarten / Monsungatan.
VÄLKOMMEN ATT HÄNGA PÅ!

Coach Lisbeth

Tisdagar 18:00
Powerwalk med intervallträning!

Vi går i rask takt och använder oss av naturen för muskelträning under passet. Du kan gå med eller utan stavar.
Kostnad 30:-/tillfälle alt 250:-/10-kort. Detta inkluderar en återhämtningsshake efteråt.
Tisdagar på Eriksberg, samling vid korsningen Styrfarten / Monsungatan.
VÄLKOMMEN ATT HÄNGA PÅ!


Coach Lisbeth

Anmälan Träning

Lisbeth Årsbog
070-854 35 13

Marianne Fredriksson
070-582 71 21